úvod | fotogaléria V. Bártu a V. Bartu | PRESS

AB ART press - vydavateľstvo obrazových kníh o Slovensku

www.abartpress.sk

AB ART press - vydavateľstvo a fotoagentúra, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, tel./fax: 048/41 87 181, e-mail: barta@abartpress.sk

Knihy o Slovensku
Knihy o Bratislave
Hrady - zámky - kaštiele
Hory, Tatry, Národné parky
Mestá a regióny
Knihy s leteckými
fotografiami

Darčekové knihy
Romány
Odborná literatúra
Kuchárske knihy
Knihy pre deti
Slovníky
Horoskopy

Obchodné a dodávateľské podmienky.
Uvedené knihy si môžete objednať na mailovej adrese barta@abartpress.sk s uvedením kódu titulu, názvu titulu, počtu kusov, mena, poštovej adresy a spôsobu prepravy. Ceny za poštovné a balné najdete v Obchodných podmienkach.


E-01
Banská Bystrica - Slovensko
Vladimír Bárta - Vladimír Barta

Úvodná polovica, publikácie, je venovaná metropole stredného Slovenska-Banskej Bystrici. Druhá časť, publikácie, predstavuje výber najzaujímavejších pamätihodností Slovenska: mestá, hrady, kostoly a nevšednú krásnu slovenskú prírodu.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine. Počet strán 64, počet fotografií 60, tvrdá väzba, formát 210×295 mm
ISBN 80-88817-23-4

 

E-02
Banská Bystrica
Vladimír Bárta - Vladimír Barta

Obrazová publikácia približuje svojím čitateľom architektonické skvosty metropoly stredného Slovenska v rôznych denných, nočných náladách, ale aj v premenách ročných období. Predstavuje tiež interiéry kostolov a múzeí, ale aj najvýznamnejšie prírodné a historické zaujímavosti okolia.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine, počet strán 32, počet fotografií 118, tvrdá väzba, formát 210×295 mm
ISBN 80-88817-72-2

 

E-03
Banskobystrický samosprávny kraj
Vladimír Bárta - Eva Chýlová

Publikácia predstavuje pamätihodnosti, turistické, prírodné a kultúrne atraktivity Banskobystrického kraja, s vyobrazením máp okresov a ich erbov, v mapke kraja.

Texty v slovenčine a angličtine. Počet strán 96, počet fotografií 100, tvrdá väzba s prebalom, formát 210×295 mm
ISBN 80-88817-45-5

 

E-04
Banská Bystrica - MINI
Vladimír Barta - Milan Šoka

Obrazová kniha o metropole stredného Slovenska. Fotografie mestského hradu, honosného námestia, stredovekých ulíc, vzácnych kostolov, mešťanských domov, ale aj krásy okolitej prírody, turistických a rekreačných stredísk Nízkych Tatier, Kremnických i Starohorských vrchov a Poľany.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine. Počet strán 64, počet fotografií 60, tvrdá väzba, formát 150×190 mm
ISBN 80-88817-11-0

 

E-05
Banská Bystrica - sprievodca
Vladimír Bárta - Vladimír Barta - Milan Šoka

Sprievodca Banská Bystrica oboznamuje čitateľov s dejinami mesta a predstavuje najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta a okolia. Súčasťou sú čiernobiele fotografie a plány historického jadra a okolia mesta.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, maďarčine a francúzštine. Počet strán 96, počet čiernobielych fotografií 28, mäkká väzba, formát 135×195 mm
ISBN 80-88817-16-6

 

E-06
Banská Štiavnica - Slovensko
Vladimír Bárta

Úvodná polovica publikácie je venovaná mestu Banská Štiavnica, najmä jeho historickej architektúre. Druhá časť publikácie predstavuje výber najzaujímavejších pamätihodností Slovenska: mestá, hrady, kostoly a nevšednú krásnu slovenskú prírodu.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine a poľštine. Počet strán 64, počet fotografií 58, tvrdá väzba, formát 210×297 mm
ISBN 80-88877-48-X

 

E-07
Banská Štiavnica - nezabudnite navštíviť
Vladimír Bárta

Mini sprievodca po pamätihodnostiach mesta.

Texty v slovenčine, angličtina, nemčine, maďarčine, poľštine a ruštine. Počet strán 64, počet fotografií 36, mäkká väzba, formát 110×140 mm
ISBN 80-88817-52-8

 

E-08
Banská Bystrica - Slovensko +
Banská Bystrica - sprievodca

1+1 grátis - predajné iba v rámci prebiehajúcej akcie

Reprezentačná publikácia o Slovensku s dominantným postavením Banskej Bystrice zabalená spolu so sprievodcom po Banskej Bystrici a jej priľahlom okolí.

Banská Bystrica - Slovensko

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine. Počet strán 64, počet fotografií 60, tvrdá väzba, formát 210×295 mm


Banská Bystrica - sprievodca

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine, maďarčine a francúzštine. Počet strán 96, počet čiernobielych fotografií 28, mäkká väzba, formát 135×195 mm

 

E-09
Banská Štiavnica – perla slovenských miest
Vladimír Bárta - Vladimír Barta

Obrazovo textová publikácia predstavuje obrazom i slovom, 28 najvýznamnejších turistických zaujímavostí mesta, ale aj okolia. Autori prinášajú pestrú paletu takmer tri stovky rôznorodých fotografií architektonických prvkov mesta, prírodných krás, muzeálne expozície, dobové vyobrazenia mesta a atraktívne letecké pohľady. Čitateľ ocení aj orientačnú mapu mesta a mapu štiavnických tajchov.

Texty v slovenčine, angličtine, nemčine a maďarčine. Počet strán 64, počet farebných fotografií 215, 44 dobových vyobrazení, 17 leteckých snímkov, tvrdá väzba, formát 210 x 295 mm. Mapa mesta a mapa tajchov.
ISBN 978-80-89270-12-5

 


Prvenstvá, najväčšie či najmenšie knihy z vydavateľstva AB ART press...


Okrem kníh, ktoré sú voľne predajné v kníhkupectvách vydalo AB ART press aj publikácie "na kľúč" na špeciálne objednávky odberateľov...


Reprezentačné knihy o Slovensku - ideálny darček pre rodinu či obchodných partnerov.


Magnetky s rôznymi motívmi...


Fotoagenútra AB ART press disponuje širokým sortimentom dokumentárnych reportážnych a umeleckých fotografií zo Slovenska ale aj iných krajín Európy a sveta...


Galéria z tvorby fotografov Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora...


Magnetky, magnetické puzzle, tričká, pohľadnice, pexesá, leporelá, obrázkové mapy Slovenska, nálepky, papierové záložky, hrnčeky, tašky, puzzle...


Obrazové kartičky - skladačky so zábermi zo zaujímavých miest Slovenska i z celého sveta...


Klub fotopublicistov
je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Slovenského syndikátu novinárov. Združuje aktívnych fotopublicistov i priaznivcov fotografie z celého Slovenska. Poslaním klubu je podporovať tvorivú činnosť členov...


Správy a oznamy o dianí vo vydavateľstve, tlačové správy, oznamy...

www.book4you.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.najkalendar.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.skiatlas.sk | www.slovakcastles.eu | www.slovakspa.eu | www.bratislavskyhrad.eu | www.demanovskadolina.eu
Slovensko | Slovakia | Slowakei | hrady | castles | Tatry | Tatras | Bratislava | kniha Slovensko | pexeso | fotografie | magnetky