úvod | fotogaléria V. Bártu a V. Bartu | PRESS

AB ART press - vydavateľstvo obrazových kníh o Slovensku

www.abartpress.sk

AB ART press - vydavateľstvo a fotoagentúra, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, tel./fax: 048/41 87 181, e-mail: barta@abartpress.sk

Knihy o Slovensku
Knihy o Bratislave
Hrady - zámky - kaštiele
Hory, Tatry, Národné parky
Mestá a regióny
Knihy s leteckými
fotografiami

Darčekové knihy
Romány
Odborná literatúra
Kuchárske knihy
Knihy pre deti
Slovníky
Horoskopy

Obchodné a dodávateľské podmienky.
Uvedené knihy si môžete objednať na mailovej adrese barta@abartpress.sk s uvedením kódu titulu, názvu titulu, počtu kusov, mena, poštovej adresy a spôsobu prepravy. Ceny za poštovné a balné najdete v Obchodných podmienkach.


Správy a oznamy

Najkrajšie knihy o Slovensku reprezentujú v Prahe

Na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Prahe, ktorý sa koná od 11. do 14. mája 2017 vystavujú aj publikácie, ktoré boli ocenené v súťaži Najkrajšie knihy o Slovensku. Je to kniha o podzemí Banskej Bystrice, ktorej autorom je Richard Senček, obrazová publikácia Kmeťovo, ktorá zvíťazila v kategórii kníh o obciach a veľká kniha Slovensko – Slovakia – Slowakei exkluzív, ktorá zvíťazila v hlavnej kategórii a bola vyhlásená za najkrajšiu knihu o Slovenskej republike vydanú v uplynulom roku 2016. Autorom fotografií a zostavovateľom knihy je banskobystrický rodák, umelecký fotograf a editor Vladimár Barta mladší.
(Klub fotopublicistov SSN)


Exkluzívne Slovensko

V jubilejnom 10. ročníku súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku, ktorú pred niekoľkými dňami vyhodnotili v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, zvíťazila obrazová publikácia z vydavateľstva AB ART press – Slovensko – Slovakia – Slowakei exkluzív. Obsahuje nádherné fotografie našej vlasti a informačné texty v slovenčine, angličtine a nemčine. Knihu vytvorili autori Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior. Exkluzivitu dodáva knihe aj reprezentačná kazeta, v ktorej je toto nádherné dielo uložené. V súťaži o najkrajšiu knihu o mestách na prvom mieste skončila publikácia o synagóge v Lučenci a medzi obcami zvíťazila kniha Stará Bystrica a okolie. Ocenenú kolekciu najkrajších kníh a propagačných materiálov nájdete do začiatku mája vystavenú v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.


Nová turistická obrazovo-textová monografia: História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok, ktorú sme pred niekoľkými dňami vydali s Ladislavom Khandlom zaujala aj Jozefa Mokoša, primátora Vysokých Tatier, Jána Blcháča, primátora Liptovského Mikuláša a Mariána Tkáča, predsedu Matice slovenskej, s ktrorými som sa stretol pri slávnostnom otvorení tohtoročného Národného výstupu na vrch Kriváň.


Našu novú knihu Vladimír Bárta - Ladislav Khandl: História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok sme prezentovali aj na tohtoročnom Národnom výstupe na Kriváň. Veď od výstupu slovenských národovcov združených okolo Ľudovíta Štúra, na najkrajší slovenský končiar, sa začali písať aj dejiny našej turistiky. Na organizácii kriváňskeho výstupu sa podieľala aj Matica slovenská. Jej predsedu Mariána Tkáča som tiež potešil jedným z prvých výtlačkov tejto krásnej knihy.


Na Sitne bolo úžasne!
Slávnosť uvítania novej knihy o turistike

Ani 37 stupňové horúčavy neodradili v sobotu 8.augusta 2015 mnohých turistov, návštevníkov i obyvateľov Banskej Štiavnice, aby sa vybrali na Sitno, vrch ktorý je Štiavničanom nadovšetko vzácny. Pri rozhľadni, považovanej za najstarší turistický objekt na Slovensku sa nestretli len domáci, ale aj hostia z Liptova, Kysúc, Bratislavy, Banskej Bystrice, Zvolena, Hodruše, Vyhieň, Košíc, Šurian a ďalších slovenských miest a regionov, aby spoločne privítali novú krásnu knihu aká na Slovensku doteraz ešte nevyšla.
Unikátna turistická monografia autorov Vladimíra Bártu a Ladislava Khandla má názov Historia turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok. Vydal ju Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov s podporou Ministerstva kultúry SR.
Z okien  koháriovskej rozhladne, presne na pravé poludnie o 12.00 hod. (tento nezvyklý čas zvolili preto aby turisti ktorí prišli z okolitých obcí a vystúpili na Sitno pešo sa do večera mohli včas vrátiť do svojich domovov) na všetky štyri svetové strany rozozvučali slávnostné fanfáry trubačov na lesné rohy v podaní tria Ing. Štefan Petrikovič, Ing.Štefan Kružič a Ing.Jozef Králik zo Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici.
Tieto pôsobivé fanfáry otvorili nevšednú turistickú slávnosť, v ktorej znela hudba, spev, poézia, ale aj historická nahrávka rozhlasovej relácie z 2.polovice minulého storočia s hlasom významnej turistickej osobnosti Banskej Štiavnice. Program bravúrne moderovala Marika Petrová z Okresného osvetového strediska v Žiari nad Hronom. Nádhernú báseň o domove predniesla sama jej autorka Janka Bernáthová, sitniansku hymnu Sitno, Sitno, vysoká skala… zaspieval Peter Šibal so Slavomírom Palovičom a harmonikovým doprovodom Jozefa Radjanskeho.
Vzácnych hostí a autorov privítali, na legendami opradenom vrchu, domáci páni – RNDr. Dušan Trcka, riaditeľ správy CHKO Štiavnické vrchy a Ing. Robert Melcer, predseda Klubu slovenských turistov Edmunda Téryho v Banskej Štiavnici.
Potom dostali slovo autori knihy Ladislav Khandl, ktorý spracoval turistické dejiny na našom území a Vladimír Bárta, ktorý knižné dielo zostavil a doplnil  obrázkami, historickými dokumentami z múzeí a archívov turistických klubov. Napísal tiež komentáre k obrázkom a do knihy spracoval aj spomienky kronikára štiavnickej turistiky Františka Korbaya. Medzi ďalšími spoluautormi knihy je uvedená tiež obyvateľka Banskej Štiavnice Oľga Kuchtová a v publikácii sú aj ďalšie štiavnické mená, Anton a Ladislav Gregussovci, Eugen Majerský, Elemír Kubíni, Eugen Kollár, Juraj Dutko, Július Keczer, Pavol Koričanský, zo starších mien Schostál, Szitnyai, Tirts, Ocsovský, zo Štiavnických Baní vodáci a vodácki turisti Miloš Válek, Emil, Jaroslav, Jozef a Marián Coplákovci.
Po dlhých rokoch, opäť na Sitne zaznel hlas človeka, ktorý tomuto vrchu a štiavnickej turistike venoval kus svojho života. Hlas Tónybáčiho ako v Bankej Štiavnici nazývali Antona Gregussa. Zachoval sa v archíve relácie Štiavnica, zámkov sivých dolina, ktorú v roku 1975 nahrával Vladimír Bárta, dnešný spoluautor knihy a vtedajší redaktor štúdia Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Keď tento vzácny záznam z notbooku spúšťali zvukári Jozef Čabák a Peter Sliacky, na tvárach Tonybáčiho detí, dcér Hedy a Mariky i syna Antona objavili sa slzy dojatia.
Vyvrcholením podujatia bolo slávnostne uvedenie novej knihy na verejnosť. Sitno je známe svojimi ružami, ktoré preslávil najmä slovenský polyhistor Andrej Kmeť. Preto sa organizátori podujatia rozhodli využiť krásy a vône sitnianskych ruží pri uvedeni novej knihy. Ružové lupene nazbieral osobne direktor CHKO na miestach, ktoré len on dôverne pozná. Pestrofarebné, voňavé lupene padali na novú knihu z rúk Gregušovej dcéry a dvoch turistických predstaviteľov zo vzdialenejších regiónov Slovenska, lebo kniha je nielen o dejinách turistiky na Sitne, ale o turistickom dianí na celom Slovensku. Z Liptova prišiel Ivan Bubelíny, ktorý účastníkov pozdravil aj básňou svojho brata o najkrajšom slovenskom končiari o Kriváni. Z Kysúc zavítal 87 ročný nestor slovenskej turistiky Milan Toman, ktorý sa zdôveril organizátom: Pochodil som veľa turistických podujatí na Slovensku aj v zahraničí, ale nepamätám si na takýto krásny a precitený program ako teraz tu na Sitne. Bolo to úžasne. Zaznelo tu všetko čo bolo treba a nič navyše. Pri takomto krásnom podujatí sme celkom zabudli, že aj tu v tisicmetrovej nadmorskej výške je horúco. A kniha? Je fantastická. Moj obdiv patrí obidvom autorom Vladovi Bártovi a Lacovi Khandlovi, že obohatili slovenskú literatúru o takého mimoriadne dielo.
Účastníkov sitnianskej slávnosti prišiel pozdraviť aj najvyšší šéf Klubu slovenských turistov pán Štefan Dragúň, ktorý vo svojom krátkom príhovore pripomenul, že takáto pekná a užitočná kniha by nemala chýbať v knižnici ani jedného turistu a milovníka slovenskej prírody. A ešte jeden vzácny hosť sem prišiel až z Moravy, ktorý sa na Sitno rád a často vracia lebo tu, pri svojom starom otcovi, zažil kus romantického detstva. Je to MUDr. Tibor Liška vnuk bývalého chatára Júliusa Keczera, ktorý prežil neuveriteľných 27 rokov na vrchole Sitna, v bývalej chate Andreja Kmeťa.
Nuž a aká by to bola oslava bez výbuchu štopla šampusovej fľaše, ktorou autorov a krstných rodičov nového diela pozdravil pán Vágner dlhoročný správca expozície sitnianskej historie a prírody, inštalovanej v historickej budove rozhľadne. Účastníci slávnosti okrem tejto krásnej knihy odchádzali zo Sitna obohatení zážitkami z pekného výhľadu, prehliadky sitnianskeho minimúzea či zrúcanín stredovekého hradu.
Naprázdno neobišli ani najmenší turisti, ktorí si mohli úplne zadarmo zajazdiť na ozajstných koníkoch pod dohľadom Ondreja Bindera a jeho džokejov z ranču Nádej zo Svätého Antona.
M.B.Kniha na počeť Ľudovíta Štúra

V roku výročia výstupu Ľudovíta Štúra a jeho družiny na vrch Kriváň vychádza ojedinelá obrázkovo-textovúá kniha História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok.
Kniha má veľký formát 23x27 cm, tvrdú väzbu, moderný dizajn a prináša vývoj turistiky od štúrovcov cez Uhorský karpatský spolok, až po dnešný KST. Jej autori sú Vladimír Bárta, uznávaný slovenský fotopublicista a autor literatúry faktu v spolupráci s Ladislavom Khandlom, dlhoročným pracovníkom slovenskej turistiky. Čitatelia sa dozvedia aj zaujímavosti o živote nielen popredných turistických činiteľov, ako bol Edmunt Téry, po ktorom je pomenovaná Téryho chata v o Vysokých Tatrách, Alojz Lutonský, ktorý vymyslel meno Jasná, dnes najznámejšieho lyžiarskeho strediska a inicioval výstavbu sedačkovej lanovky z Demänovskej doliny na Chopok a Srdiečko, či úspešný lekár prof. Konštantín Čársky, zakladateľ a šéf vodáckeho športu na Slovensku. V knihe by sme chceli mať aj niektoré dnešné osobnosti s ktorými ste stretávali na zrazoch, výletoch a výstupoch či turistických prechodoch.
Informačné texty sú doplnené množstvom nádherných farebných fotografií slovenských hôr, ale nebúdú v nej chýbať ani staré historické pohľadnice a fotografie turistických chát a podujatí.
V knihe bude kalendárium všetkých letných a zimných turistických zrazov a tiež fotografie dokumentujúce život turistických klubov v mestách i obciach.
Takáto kniha  vychádza prvýkrát v histórii Slovenska.


História turistiky na Slovensku prvýkrát knihe

História turistiky na území Slovenska je ojedinelá obrázkovo-textová kniha aká ešte na Slovensku doteraz nebola vydaná. S podnadpisom Od štúrovcom po dnešok vychádza v  roku 2015 na počesť výročia výstupu Ľudovíta Štúra a jeho družiny na vrch Kriváň. Oboznámi čitateľov s vývojom turistiky cez Uhorský karpatský spolok, Karpatenverein, KČST, KSTL, SZT a iné turistické spolky a organizácie až po dnešný Klub slovenských turistov (KST).
Autormi knihy sú – Vladimír Bárta, autor literatúry faktu a uznávaný fotopublicista a Ladislav Khandl, publicista zaoberajúci sa dlhodobo históriou slovenskej turistiky. Knihu vydáva Klub fotopublicistov SSN s podporou Ministerstva kultúry SR.
Čitatelia sa v nej dozvedia, okrem iného, o živote významných turistických priekopníkov ako bol Edmund Téry, po ktorom je pomenovaná Téryho chata vo Vysokých Tatrách.
Dočítajú, že názov Jasná, dnes najznámejšieho lyžiarskeho strediska, nebol historicky daný, ale vymyslel ho jeden človek a tým bol Alojz Lutonský, ktorý sa zasadil aj o výstavbu sedačkovej lanovky z Demänovskej doliny a Srdiečka na Chopok.
V novej knihe sú informácie i fotografie aj o zakladateľovi vodáckeho športu na Slovensku, ktorým bol vynikajúci chirurg - prof. Konštantín Čársky. Ani jaskyňa Domica tu nebola odjakživa. Objavil ju človek, ktorého fotografia sa tiež obja v publikácii. Autori slovom i obrázkami predstavia aj ďalších vyše 250 osobností turistického diania na Slovensku.
V knihe ešte bude množstvo iných informácií a nádherných farebných i čiernobielych fotografii slovenských hôr a z turistických atraktivít, ale aj staré historické pohľadnice a fotografie turistických chát.
Kniha, ktorá vyjde už v lete tohto roku bude mať čo povedať nielen aktívnym turistov, ale milovníkom slovenskej prírody a histórie i ďalším čitateľom literatúry faktu.


História turistiky v novej knihe
Unikátna publikácia

V týchto dňoch vychádza ojedinelá publikácia aká na Slovensku doteraz ešte nevyšla. Jej názov je História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok. Autormi knihy sú Vladimír Bárta, uznávaný slovensky krajinársky fotograf, publicista, tvorca literatúry faktu s historikom a publicistom Ladislavom Khandlom. Kniha monitoruje dejiny turistických spolkov od druhej polovici 19. storočia až po dnešný Klub slovenských turistov a je bohato ilustrovaná farebnými i čiernobielymi dobovými obrázkami, ktorých je v knihe vyše 250. Vydavateľom je Klub fotopublicistov SSN s podporou Ministerstva kultúry SR.
Súčasťou knihy je menný register s menami vyše 200 turistických osobností a prehľad všetkých letných a zimných turistických zrazov. Publikácia má veľký formát, tvrdú väzbu v reprezentačnej úprave a je aj vhodným darčekovým prezentom.
Verejná prezentácia knihy sa uskutoční 8. augusta, na legendami opradenom vrchole Sitna, v historickej Koháryovskej rozhľadni, ktorá je najstarším dodnes zachovaným turistickým objektom na Slovensku.


Tragická udalosť pred 70. rokmi
Posledná banskoštiavnická obeť vojny

Oficiálny koniec 2. svetovej vojny bol až 8.mája roku 1945. V našom meste to však bolo o dva nesiace skôr. V noci z 5.- na 6. marca 1945 richnavský tajchár Viliam Neuschl previedol vojakov Červenej armády a partizánov cez staré banské štôlne popod horským sedlom Peciny do obce Štiavnické Bane. Na Pecinách boli Nemci dôsledne zakopaní, lebo očakávali útok Sovietov od Bátoviec, kde takmer dva mesiace stála nepohnute frontová línia.
Nečakaný úder od chrbta prinútil Wermacht k bezhlavému úteku zo zákopov. Vo svojej dôslednosti však Nemci s ústupom rátali. Pripravili strategické miesta, ktoré mali zastaviť alebo aspoň spomaliť postup Červenej armády. Jedným zo strategických miest bola aj budova Gymnázia (bývala banícka priemyslovka). Škola stála tesne vedľa cesty a pri výbuchu nálože mali ruiny cestu zahatať. Nemecká precíznosť však pri nečakane rýchlom ústupe zlyhala. Nepadla ani celá budova, ale len jej stredná časť a žiaľ nevybuchli ani všetky nálože. Na rumovisko aj napriek zákazu chodilo mnoho zvedavcov a hrozilo, že nálože môžu kedykoľvek vybuchnúť. Bolo ich treba urýchlene nájsť a zneškodniť. Táto riskantná úloha pripadla vojakovi Štefanovi Orčíkovi zo Štiavnických Baní, ktorý síce bol v armáde na zneškodňovanie výbušnín školený, ale číhajúca mína vybuchalo skôr ako mala.
Odvážny čin Štefana Orčíka, ktorý riskoval a obetoval svoj mladý život aby zachránil životy iných je za 60 rokov takmer zabudnutý. V čase tejto tragickej udalosti mal len 21 rokov. Jeho hrdinský čin si pripomenieme textom i autentickými fotografiami v ďalšom pokračovaní knižnej edície o našom meste Banská Štiavnica - Ako sme tu žili. Retro knihu banskoštiavnických príbehov a fotografii z minulého storočia My Štiavničania 3 jej autor Vladimír Bárta s kolektívom rodákov a obyvateľov nášho mesta predstaví tradične na sklonku roka 2015.


Nová kniha o turistike a turistoch

V tomto roku na počesť výročia výstupu Ľudovíta Štúra a jeho družiny na vrch Kriváň vychádza ojedinelá obrázkovo - textová kniha História turistiky na území Slovenska s podnadpisom Od štúrovcom po dnešok. Bude mať veľký reprezentačný formát 23x27 cm, tvrdú väzbu, a oboznámi čitateľov so zaujímavým vývojom turistiky cez Uhorský karpatský spolok, Karpatenverein, KČST, KSTL, SZT až po dnešný KST. Knihu pripravuje Klub fotopublicistov SSN a jej vydanie knihy podporilo vo svojom grantovom programe Ministerstvo kultúry SR.
Autori knihy sú – Vladimír Bárta, uznávaný slovenský fotopublicista a autor literatúry faktu a Ladislav Khandl známy historik slovenskej turistiky.
Čitatelia sa dozvedia mnohé zaujímavosti o turistike na Slovensku aj o živote významných turistických priekopníkov, napr. Edmund Téry, po ktorom je pomenovaná Téryho chata vo Vysokých Tatrách.
V knihe sa jej čitatelia dozvedia, že názov Jasná, dnes najznámejšieho lyžiarskeho strediska nebol historicky daný, ale vymyslel ho jeden človek a tým bol Alojz Lutonský. Aj výstavba sedačkovej lanovky z Demänovskej doliny na Chopok a Srdiečko sa tiež začala jeho zásluhou.
Publikácia tiež prezrádza, že zakladateľ vodáckeho športu na Slovensku bol vynikajúci chirurg - prof. Konštantín Čársky.
Ani jaskyňa Domica tu nebola odjakživa. Objavil ju človek, ktorého tiež predstaví nová publikácia Bárta-Khandl: História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok.
Kniha pripomenie aj ďalšie osobnosti na ktoré sa časom zabúda, ale s ktorými sa turisti stretávali alebo ešte aj dnes stretávajú na zrazoch, výletoch, výstupoch či turistických, prechodoch a iných turistických akciách.
A čo v knihe ešte bude? Vyše 200 nádherných farebných fotografii slovenských hôr a turistických atraktivít, ale aj staré historické pohľadnice a fotografie turistických chát.
Čitateľov z radov turistov iste poteší menný i miestopisný register, ale aj kalendárium všetkých letných a zimných turistických zrazov zasa pripomenie im príjemné chvile, ktoré na týchto podujatiach prežili.
Takáto  kniha vychádza prvýkrát v histórii Slovenska.


Ako sme tu žili
Kniha o Banskej Štiavnici spája generácie

Edícia kníh Banská Štiavnica - Ako sme tu žili je ojedinelým počinom, v ktorom sa občania, rodáci i obyvatelia spoločne podielali na tvorbe knihy o svojom meste a vytvorili nový kultúrny produkt.
Od roku 2010 vyšlo už 5 zväzkov tejto edície, v ktorých spomienkami a fotografiami na život svoj a svojich rodičov prispievali a prispievajú samotní Štiavničania.
Na tvorbe doteraz vydaných kníh Ako sme tu žili sa svojimi textami, fotografiami, drobnými informáciami, cennými radami, ale aj inou formou pomoci a podpory podielali samotní Štiavničania . V tiráži doteraz vydaných publikácií nájdeme už okolo stovky štiavnických mien. Do spoločného diela sa zapájajú aj Štiavničania, ktorých životný osud zavial ďalej od rodiska a práve tieto knihy im umožňujú udržiavať živý kontakt so svojím rodiskom.
Publikácie odhaľujú dávno zabudnuté spomienky na kultúrny, školský, športový, spoločenský život v Banskej Štiavnici. Pripomínajú nielen rôzne školy, pracoviská, spolky, obchody, reštaurácie, ale najmä ľudí, ktorí sa v týchto školách učili, obchodoch a fabrikách pracovali a ktorí v štiavnických domčekoch kedysi žili. Prínosom týchto kníh je, že zachová život našej generácie pre budúce pokolenia. Ďalším kladom je skutočnosť, že spájajú nielen obyvateľov našho mesta, ale aj Štiavničanov roztratených po svete, bez ohľadu na ich vzdelanie, povolanie, vierovyznanie i politické presvedčenie.


Bystričania spomínali v novej knihe

Dovedna 16 rodákov a obyvateľov mesta sa rozhodlo vytvoriť unikátnu publikáciu Banská Bystrica - Ako sme tu žili. Presná polovica z nich sú Starobystričania, ktorí sa v meste pod Urpínom narodili. Druhá polovica sú ľudia, ktorých sem priviali pracovné povinnosti a už z mesta neodišli. Tu sú mená všetkých tvorcov knihy: Vladimír Bárta, Július Burkovský, Karol Demuth, Leo Kilvády, Ján Kováčik, Pavol Mária Kubiš, Karol Mika, Karol Lacko, Karol Chrenko- Spindler, Pavol Chrenka, Róbert Strieš, Jarmila Ondrejková, Milan Riečan, Peter Valach a Ján Vician.
Nová kniha je ojedinelým občianskym počinom nielen v tomto meste, ale aj v celoslovenskom meradle. Svojimi spomienkami a zážitkami občania Banskej Bystrice približujú podobu svojho mesta v minulom storoči no najmä v jeho druhej polovici.
Nie je to však len kniha o meste, ale najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili a žijú. Odhaľuje dávno zabudnuté spomienky na kultúrny, školský, športový a spoločenský život v Banskej Bystrici. Oživuje dávnominulé školské roky, kultúrne, spoločenské i športové organizácie a na život na námestí i v uliciach a ulíčkach mesta.
Zostavovateľ publikácie a pôvodca námetu a koncepcie je Vladimír Bárta, uznávaný slovenský publicista literatúry faktu. Podarilo sa mu dať dokopy svojich priateľov, publicistov i kolegov z novinárskej brandže, a preto sa v publikácii objavujú aj dávno zabudnuté mená aby spoločnými silami vytvorili úžasné dielo, ktoré zachová kus histórie Banskej Bystrice v pravdivej, autentickej podobe.
Sem patria aj najstaršie mestské kiná - Praha a Partizán, ktoré boli situované v dnes už neexistujúcich kúpeľoch pri rieke Hron. Na fotografiách vidieť aj kadiaľ kedysi tiekla táto rieka, kým ju v časoch socializmu nespravodlivo nevykázali na okraj mesta. Ale huncút Hron sa do svojho pôvodného koryta vrátil veľkou povodňou, ktorá zaliala takmer polovicu mesta. O zážitkoch zo svojho detstva na tiež už neexistujúcej Sokolskej plavárni píše Július Burkovský. Druhú Vojenskú plaváreň na Uhlisku, ktorá ostala tiež už len v spomienkach zasa približuje Leo Kilvády. Pri čítaní publikácie si starši Bystričania spomenú, kde boli aké reštaurácie i kaviarne, kde sa chodievalo tancovať alebo len tak posedieť si s priateľmi. Kde boli obchody v ktorých nakupovali. Kto hrával za Bystricu futbal, hokej či volejbal. Na ktoré kopce v okolí mesta sa chodievalo lyžovať.
Spomienky pamätníkov neopomenuli ani nezabudnutľné nedelné tanečné čaje v Závodnom klube Slovenka, kde hrávali Paľo Janíček, Eči Wágner, Robo Strieš a ďalší výborní muzikanti a kde spieval banskobystrický Karel Gott - Vlado Malinovský. V meste populárny zabávač Robo Strieš aj v tejto knihe presvedčil, že to vie nielen na bubnoch ale, že je aj zdatný publicista, ktorý verne a pútavo priblížil atmosféru snobskych zvykoch v bohémskej kaviarni Národný dom.
Uznávaný karikaturista a publicista Pavol Mária Kubiš v knihe priblížil s jemu vlastným humorom, svoje zážitky z detstva prežitého na námesti. Bývalý rozhlasový redaktor Milan Riečan si spomenul na chýrečné kúpele v obci Kráľová, do ktorých kedysi chodievali aj ľudia z mesta, teda Bystričania. Uznávaný slovenský herec a pedagóg Juraj Sarvaš, rodák z Radvane, ktorá je dnes už súčasť mesta, si v knihe Banska Bystrica - Ako sme tu žili spomenul na svoje ochotnícke začiatky v Bystrici.
Publikácia je písaná sviežim, úsmevným tónom a čita sa, ako sa zvykne vravieť, jedným dychom. Výpovedná sila tohto knižného diela je aj vo vzácnych a unikátnych dokumentárnych a reportážnych fotografiách, ktoré autori do knihy vybrali zo svojich zbierok i z albumov obyvateľov Banskej Bystrice.


Kniha ktorú vytvorili Bystričania

Nová kniha: Banská Bystrica - Ako sme tu žili je dielom kde sa svojimi spomienkami a zážitkami sa podielali na jej tvorbe občania, rodáci i obyvatelia Banskej Bystrice. Takáto kniha o metropole stredného Slovenska doteraz nebola vytvorená, lebo textom i fotografiami približuje podobu Banskej Bystrice v minulom storoči, no najmä v jeho druhej polovici.
Ale nie je to len kniha o meste, ale najmä o ľuďoch, ktorí v ňom žili a žijú. Odhaľuje dávno zabudnuté spomienky na kultúrny, školský, športový a spoločenský život v Banskej Bystrici. Oživuje spomienky na základné i stredné školy, kultúrne, spoločenské i športové kluby a spolky, fabričky, na život na námestí i v uliciach mesta.
Zostavovateľ publikácie a pôvodca námetu a koncepcie je Vladimír Bárta, uznávaný slovenský publicista literatúry faktu, fotograf a editor viacerých reprezentačných obrazových kníh o Slovensku. Podarilo sa mu dať dokopy svojich priateľov, publicistov i kolegov z novinárskej brandže, a preto sa v publikácii objavujú aj dávno zabudnuté mená novinárov a publicistov Pavol Mária Kubiš, Karol Demuth, Pavol Chrenka, Milan Riečan, Karol Mika a ďalší, ktorí spoločnými silami vytvorili úžasné dielo literatúry faktu, ktoré nám zachová kus histórie Banskej Bystrice v pravdivej, autentickej podobe.
Autori knihy predstavujú svojim čitateľom, napr. najstaršie mestské kiná - Praha a Partizán, ktoré boli situované v dnes už neexistujúcich kúpeľoch pri rieke Hron. Na fotografiách ukázali kadiaľ kedysi tiekla rieka, kým ju v časoch socializmu nespravodlivo nevykázali na okraj mesta zo svojho pôvodného koryta. O zážitkoch zo svojho detstva na tiež už neexistujúcej Sokolskej plavárni píše Július Burkovský. Druhú Vojenskú plaváreň na Uhlisku, ktorá ostala tiež už len v spomienkach zasa približuje Leo Kilvády. Pri čítaní publikácie si starši Bystričania spomenú, kde boli aké reštaurácie i kaviarne, kde sa chodievalo tancovať alebo len tak posedieť si s priateľmi. Kde boli obchody v ktorých nakupovali. Kto hrával za Bystricu futbal, hokej či volejbal. Kde sa chodievalo lyžovať na zjazdovkách, bežkách a kde sa na lyžiach skákalo.
Zaujímavé sú tiež spomienky pamätnikov na nezabudnuteĺne nedelné tanečné čaje v Závodnom klube Slovenka, kde hrávali Paľo Janíček, Eči Wágner, Robo Strieš a ďalší výborní muzikanti a kde spieval nezabudnuteľný Vlado Malinovský. Robo Strieš nás aj v tejto knihe presvedčil, že to vie nielen na bubnoch, ale že je aj zabávač a publicista, ktorý priblížil atmosféru snobskych zvykoch v starom Národnom dome v spoločnosti bohémov z banskobystrickej smotánky. Uznávaný karikaturista a publicista Pavol Mária Kubiš svoje zážitky z detstva prežitého na námesti zasa priblížil s jemu vlastným humorom.
Kniha bohato ilustrovaná fotografiami je spomienku najmä na ľudí, ktorí sa v bystrických školách učili a vo fabrikách pracovali teda na tých, ktorí kedysi žili v tomto meste. Bývalý rozhlasový redaktor Milan Riečan si napríklad spomenul na chýrečné kúpele v obci Kráľová, do ktorých kedysi chodievali aj Bystričania. Herec Juraj Sarvaš, rodák z Radvane, ktorá je dnes už súčasť mesta, si v knižnom diele Banska Bystrica - Ako sme tu žili spomenul na svoje ochotnícke začiatky v Radvani a Bystrici.
Autorský kolektív publikácie tvori 16 rodákov a obyvateľov mesta. Presná polovica z nich sú Starobystričania, ktorí sa pod Urpínom narodili. Druhá polovica sú ľudia, ktorých sem priviali pracovné povinosti a už z mesta neodišli. Tu sú mená všetkých spoluautorov knihy: Vladimír Bárta, Július Burkovský, Karol Demuth, Leo Kilvády, Ján Kováčik, Pavol Mária Kubiš, Karol Mika, Karol Lacko, Karol Chrenko- Spindler, Pavol Chrenka, Róbert Strieš, Jarmila Ondrejková, Milan Riečan, Peter Valach a Ján Vician.
Kniha je písaná sviežim, úsmevným tónom a čita sa, takpovediac jedným dych Výpovedná sila tohto knižného diela je aj v bohatom obrázkovom materiáli vzácnych a neraz aj unikátnych dokumentárnych a reportážnych fotografií zo zbierok samotných autorov a z albumov obyvateľov Banskej Bystrice a zachováva to, čo zachovať treba.


Banská Bystrica - Ako sme tu žili

Publikácia Banská Bystrica - Ako sme tu žili, ktorá v minulom roku prekvapila banskobystrickú kultúrnu verejnosť slovom i obrazom zmapovala históriu mesta v druhej polovici 20. storočia.
Nevšednosť knihy je, že osobnými príbehmi jej tvorcov a fotografiami z rodinných albumov priblížila históriu mesta. Literárne centrum zaradilo publikáciu do kolekcie, ktorá bude o niekoľko dní reprezentovať slovenskú kultúru v Prahe na medzinárodnom knižnom festivale SVĚT KNÍH 2015.
Prvý diel knihy vyšiel vlastným nákladom editora. Čitateľský úspech diela a jeho prínos do kníh literatúry faktu ocenilo Ministerstvo kultúry SR rozhodnutím podporiť pokračovanie tejto edície zaradením do dotačného programu na rok 2015. Vďaka čiastočnej podpore onedlho uzrie svetlo sveta ďalší diel knihy Banská Bystrica - Ako sme tu žili 2.


Nová kniha o Banskej Bystrici
Ako sme tu žili

Spomienky na starú Banskú Bystricu, ale najmä na život jej obyvateľov v 2. pol. 20. storočia prinesie nová textovo obrazová publikácia Banská Bystrica - Ako sme tu žili. Jej zostavovateľom je renomovaný slovenský publicista a fotograf Vladimír Bárta, ktorý dal dokopy zopár svojich vrstovníkov, rodákov a obyvateľov mesta, pamätníkov tých čias. Predovšetkým z radov svojich bývalých kolegov, novinárov z banskobystrického rozhlasu, televízie a krajskej redakcie SMER. K nim ešte spomienkami do novej knihy prispeli aj niektorí umelci, športovci a iní občania Banskej Bystrice.Vzniklo tak pozoruhodné, svieže dielo. Čitatelia sa v ňom vrátia do čias svojej mladosti, ktorú prežívali na Sokolskej a Vojenskej plavárni, alebo na vtedy novom modernom plážovom kúpalisku. V knihe dostali priestor aj spomienky na staré bystrické kiná Praha a Partizán, ktoré boli v areáli parných a vaňových kúpelov neďaleko Malej stanice. Kniha oživí spomienky na populárne nedelné čaje v Závodnom klue ROH Slovenka aj na tancovačky v kaviarňach Národný dom, Hungária, Hron a Hradec, či na špacírku po serpentínach vrchu Urpín. Futbalovým fanúškom približíme dávne časy futbalových zápasov na starom škvárovom ihrisku na Uhlisku. Starí Radvančania a Královčania si v publikácii zaspomínajú na život vo svojich bývalých obciach a najmä na chýrne kúpele v obci Králová.
Nová kniha Banská Bystrica - Ako sme tu žili bude bohato ilustrovaná dokumentárnymi čiernobielymi fotografiami, ktoré súčasným obyvateľom mesta prezradia ako vyzerala stará Bystrica, jej námestia, ulice i domy, z ktorých mnohé už nexistujú. Fotografie oživia aj spomienky na „veľkú vodu“ pred 40 rokmi, keď sa vylial Hron a hostia hotela Lux sa mohli cítiť ako v Benátkach, keď sa prichádzali ubytovať na pramiciach, ktoré poniektorí šikovní občania ešte objavili zastrčené vo svojich pivniciach či drevárňach. V knihe nebude chýbať ani informácia o veľkolepej výstave Les a drevo v živote človeka, ktorou sa naše mesto zaradilo medzi veltržné mestá bývalej ČSSR.
Ďalšie fotografie zase priblížia dávne slávne časy bystrického lyžiarskeho športu a najmä vtedy populárne skokanské preteky na mostíkoch na Srnkovej, Žltých pieskoch a Laskomeri.
Na tvorbe knihy sa podielajú aj známe a slávne osobnosti Banskej Bystrice, ako Juraj Sarvaš, Robo Strieš, Ďuso Burkovský, Karol Demuth, Milan Riečan, Pavol Mária Kubiš, Pavol Chrenka, Karol Mika, Karol Chrenko Spindler, Ico Feldmajer, Marián Balko, Ivan Králik, Jarmila Ondrejková, Ján Vician, Karol Lacko a ďalší.
Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014.
Martina Bártová

Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014. Slávnostné verejné uvedenie novej knihy Vladimír Bárta a kolektív: Banská Bystrica - Ako sme tu žili bolo v Múzeu SNP 3.10.2014.


Tlačová správa

Najkrajšie knihy o Slovensku

Jednou z dvoch celoslovenských súťaží o najkrajšie knihy, ktorá sa orientuje výhradne na obrazové publikácie a monografie o Slovensku, jeho územných celkoch, regiónoch, mestách a obciach. Súťaž nekonkuruje ale vhodne dopĺňa staršie podujatie Najkrajšie knihy Slovenska. V 6.ročníku súťaže, ktorú organizujú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a niektoré ďalšie slovenské knižnice, hodnotila odborná porota dovedna 34 publikácií od 21. vydavateľov. Najsilnejšie bolo v tomto roku kategória o slovenských mestách v ktorej sa stretli vyrovnané knihy o Nitre, Banskej Bystrici, Trnave a Banskej Štiavnici.
Prvenstvo zaslúžene získalo dielo Banská Štiavnica – čarovné mesto, ktorej autormi boli Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior.
Z kolekcie kníh o krajoch a regiónoch bolo najkrajšie dielo Terra banensium o baníckych pamiatkach a tradíciách Slovenska, ktoré bolo dielom autorského kolektívu banských odborníkov textárov i fotografov s použitím vzácnych archívnych dokumentov.
Medzi monografickými dielami presvedčila porotu publikácia Polstoročie kvalitnej kultúry.
V knihách o obciach zvíťazili obrazová publikácia o Ťahanovciach, ktoré sú už dnes mestskou časťou Košíc a spomienková monografia bývalej obce Horné Opatovce, ktorá zanikla pri budovaní hlinikárskej fabriky v Žiari nad Hronom.
V hlavnej kategórii Knihy o Slovensku bola bez konkurencie krásna fotografická publikácia Wildlife o voľne žijúcich zvieratách slovenskej prírody. Unikátna kniha je dielom veľkého takmer 30 členného kolektívu mladých fotografov špecializujúcich sa na fotografovanie zvierat.
Víťazné knihy si budú môcť záujemci pozrieť vo výstavnej sále štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici a potom aj v niektorých ďalších slovenských mestách. Podrobnejšie informácie nájdu záujemci na www.najkrajsieknihy.sk
Mgr. Martina Bártová


Tlačová správa, 10.04.2013

Najkrajšie knihy o Slovensku

V štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhodnotili 6. ročník súťaže Najkrajšie knihy o Slovensku, ktorú organizuje knižnica a Klub fotopublicistov SSN. Odborná porota v tomto roku hodnotila 22 publikácií a prvým miestom ocenila tieto knižné tituly:
Knihy o Slovensku: Kolektív autorov, Wildlife voľne žijúca zver na Slovensku
Knihy o kraji a regióne: Kolektív autorov, Terra banensium
Knihy o mestách – obrazové publikácie: Vladimír Bárta a Vladimír Barta, Banská Štiavnica čarovné mesto
Knihy o mestách – monografické publikácie: Ľubica Laššáková a kol., Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Polstoročie kvalitnej kultúry 50. rokov PKO
Knihy o obciach - obrazové publikácie: Kolektív autorov, Košice ako na dlani a MČ Sídlisko Ťahanovce
Knihy o obciach – monografické publikácie: Dagmar Bencová, Vladimír Sklenka a kol., Horné Opatovce – monografia obce
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže, vyhlásení výsledkov a otvorenie výstavy v Banskej Bystrici sa zúčastnil ako čestný hosť Tomasz Chłoń, veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku.
Výstava najkrajších kníh o Slovensku, jeho regiónoch mestách a obciach Slovenska potrvá v ŠVK Banská Bystrica do 02. mája.
Mgr. Martina Bártová


Tlačová správa, 22.03.2013

Najkrajšie knihy o Slovensku

V Banskej Bystrici vyhodnotila odborná porota už 6. ročník celoštátnej súťaže Najkrajšie knihy a propagačné materiály o Slovensku. Organizuje ju Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a s ďalšími partnermi.
V tomto roku prihlásilo 21 vydavateľov 34 svojich kníh a propagačných materiálov. Odborná porota vyhlásila v hlavnej kategórii za Najkrajšiu knihu unikátne dielo kolektívu autorov s názvom Wildlife – publikácia o voľne žijúcich zvieratách na území Slovenska.
V kategórii regióny a kraje zvíťazilo odborno – populárne dielo Terra banensium, ktoré slovom a fotografiou predstavilo banícke tradície a vzácne technické pamiatky zeme baníkov v srdci Slovenska v okolí Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice a Kremnice. Autorský kolektív tvorili Milan Durbák, Richard Kaňa, Vladimír Bárta, Vladimír Barta (junior) a Lubo Lužina. Porota ocenila najmä odborný text, kvalitné fotografie a vhodné zakomponovanie unikátnych máp, plánov a iných dokumentov z archívu Slovenského banského múzea a Slovenského ústredného banského archívu.
Početne bola zastúpená kategória Knihy o mestách. Stretli sa tu hodnotné obrazové publikácie o Nitre, Trnave, Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. V ťažkej konkurencii si prvenstvo vybojovala kniha o slovenskom meste UNESCO, krásne reprezentačné dielo, Banská Štiavnica – čarovné mesto. Ocenená publikácia bodovala nevšednými výtvarne ladenými fotografiami zhotovenými v rôznych často v extrémne svetelných podmienkach a jednoduchá ale vkusná grafika.
V monografických publikáciách porota ocenila knihu o Banskej Bystrici s podnadpisom Polstoročie kvalitnej kultúry.
Z kníh o obciach získali prvenstvo publikácie o bývalej obci Ťahanovce, dnes už mestskej časti Košice a v kategórii monografických diel bola ocenená kniha o bývalej, za socializmu administratívne zrušenej obce Horné Opatovce, v okrese Žiar nad Hronom, ktorú vydalo Občianske združenie Horné Opatovce.
Výstavu najkrajších kníh v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici otvoria 9.apríla a potrvá do 5. mája. Potom bude putovať po vybraných slovenských mestách (Levice, Lučenec, Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen).


Tlačová informácia 1/2013

Súťaž kníh o mestách, obciach a krajoch Slovenska

Na prelome rokov tradične vyhlasuje celoslovenský Klub fotopublicistov so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici súťaž o Najkrajšie knihy o jeho mestách, obciach a krajoch. Prestížna súťaž vstupuje už do svojho šiesteho, teda jubilejného ročníka, ktorý organizátori rozšírili o dve nové kategórie. Ide o takzvanú monografickú literatúru o mestách a obciach, ktoré sa svojim obsahom i formou odlišujú od tradičných obrazových kníh predstavuje miesta a obce. Hlavná kategória najkrajšie knihy o Slovensku a kategória najkrajšie knihy o krajoch a regiónoch ostávajú bez zmien. Teda v tomto ročníku budú prihlásené diela súťažiť celkom v 6. kategóriách. Podľa zaužívaných medzinárodných pravidiel možno do súťaže prihlásiť diela vydané v ostatných troch rokoch. A tak v 6. ročníku za rok 2011 môžu ešte súťažiť aj diela vydané v rokoch 2010 a 2012.
Knihy do súťaže môžu prihlásiť vydavateľstvá, ich zhotovitelia teda tlačiarne, krajské, mestské i obecné úrady, ale aj samotní autori. Podmienkou je zaslať prihlášku do 31.1.2013 a splniť podmienky, ktoré uvádzajú propozície uvedené na webovej stránke.
Súbežne s knihami možno prihlásiť aj tlačou vydané propagačné materiály o obciach, mestách, krajoch, regiónoch i mikroregiónoch, ktoré boli vydané v rokoch 2009-2011.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov najkrajších kníh a propagačných materiálov bude v apríli 2013 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Výstavná kolekcia budem potom putovať po vybraných mestách Slovenska.
Uzávierka prihlášok je 31. januára 2013.
Podrobnejšie informácie na www.najkrajsieknihy.sk


Tlačová správa

Slovensko v novej knihe
Putovanie po zaujímavých miestach

Na dovolenkové putovanie po slovenských mestách, hradoch i horách môže našich i zahraničných turistov sprevádzať aj nová, krásna textovo obrazová publikácia, ktorá vyšla v týchto dňoch. Na 60 stranách predstavujú jej autori Vladimír Bárta a Vladimír Barta mladší, najkrajšie, najzaujímavejšie, najvzácnejšie a najatraktívnejšie miesta Slovenskej republiky. Na trase zaujímavého putovania s novou knihou je 63 zastávok. Putovanie sa tradične začína v hlavnom meste Bratislave a staroslávnom hrade Devín, pamätajúcom ešte časy Veľkomoravskej ríše. Z hlavného mesta je len na skok na Záhorie. Autori pozývajú do mestečka, ktoré sa preslávilo dobrým vínom a sladkým trdelníkom do Skalice. A odtiaľ je už len kúsok do národnej baziliky a kláštora v Šaštíne.
Zo Záhoria sa čitatelia môžu s knihou vybrať k mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo alebo do hrdého sídla Matúša Čáka nad Trenčínom.
Úchvatné letecké fotografie, ako na dlani, predstavuje rozsiahle kamenné nádvorie ukryté medzi hrubými múrmi hradu Červený kameň. Letecké snímky ukážu aj rozľahnosť starej i novej pevnosti v Komárne. Boli postavené aby prichýlili až dvestotisícovú armádu, ktorá mala chrániť krajinu pred Turkami či Napoleónom. Komárňanská pevnosť, ktorá kandiduje na zapísanie do Zoznamu svetového dedičstva Unesco je najväčšou pevnosťou v Európe.
V novej knihe, Putovanie po zaujímavých miestach Slovenska, nechýbajú ani historické mestské pamiatkové rezervácie, Trnava, Nitra, Žilina., Kremnica, Banská Bystrica, Levoča, Kežmarok, Prešov či Bardejov. Starú kresťanskú tradíciu Slovenska reprezentuje v publikácii románska rotunda v Bíni, bazilika v Hronskom Beňadiku i najväčší gotický chrám – Dóm Sv. Alžbety v Košiciach. Na výlety do histórie Vás nová kniha pozýva aj pod klenby stredovekých hradoch Starej Ľubovni, Strečne, Kežmarku, Oravskom i Bojnickom zámku či vynovených kaštieľoch Michalovciach a Trebišove. Z prírody sú v publikácii zastúpené naše najkrajšie národné parky s takými fenoménmi ako je najväčší slovenských kaňon v Zádielskej doline či najvyššie položený obývaný objekt, ktorý postavili na Lomnickom štíte. V knihe Vladimíra Bártu a jeho syna, Slovensko – putovanie po zaujímavých miestach nechýbajú ani skvosty ľudovej architektúry, vo Vlkolínci, Čičmanoch, Sebechleboch, Brhlovciah, ako aj skanzeny vo Svidníku, Vychylovke alebo drevené kostolíky, ktoré boli len pred niekoľkými dňami zapísané do svetového zoznamu UNESCO.
Prekrásne celofarebné fotografie, prírodných a historických atraktivít, dopĺňajú dve mapy, na ktorých sú predstavované miesta zakreslené. Slovenské texty, o jednotlivých zaujímavostiach, sú preložené do anglického a nemeckého jazyka. Kniha, veľkého formátu a v tvrdej väzbe, môže teda poslúžiť nielen ako sprievodca po nevšedných miestach Slovenska ale vzhľadom na kvalitu fotografií a tlače môže byť aj vhodným darčekovým predmetom pre našinca i hosťa zo zahraničia.


Tlačová správa, 27.05.2008

Nová kniha o zlatom meste
Banská Štiavnica perla slovenských miest

Banská Štiavnica, jedno z najkrajších a najstarších, historických miest na Slovensku, sa od dneška môže popýšiť novou, krásnou, reprezentačnou publikáciou.
Vytvoril ju tandem popredných slovenských fotografov – Vladimír Bárta, banskoštiavnický rodák a jeho syn Vladimír.
Autori sa rozhodli predstaviť mesto zapísané do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO, prostredníctvom 28 kapitol. Každú kapitolu venovali niektorej štiavnickej lokalite. Popri hradoch, kostoloch, múzeách, budovách slávnej Baníckej a Lesníckej akadémii, približujú čitateľom aj krásy okolitej krajiny najmä štiavnické tajchy a dominantu kraja – bájny vrch Sitno.
Kniha má nesmierne veľký počet fotografií - až 260. Nájdeme v nej dobové zobrazenia historických vedút, rytín, pohľadníc a starých máp, cez fotografie interiérov múzeí s portrétmi komorských grófov, cisárovnú Sisi, snímky vzácnych gotických drevených plastík sv. Barbory a sv. Kataríny, pohľady na čarovný svet minerálov, či romantické zákutia hlbokých banských štôlní pri svetle blikotajúceho kahanca. Nechýbajú ani reportážne zábery zo živých figurín štiavnických šachov na Námestí sv. Trojice, na unikátny nočný Salamandrový sprievod s typickou postavičkou štiavnického Nácka.
Autori sa rozhodli fotografovať „mesto dvoch kráľovských kovov“ aj z vtáčej perspektívy, teda z lietadla, čím priblížili známe štiavnické pamiatky z nevšedného a bežným obyvateľom i návštevníkom nepoznaného pohľadu.
Hoci v novej knihe, o meste pod Sitnom, prevláda fotografický kumšt obidvoch autorov nemožno obísť ani moderné a svieže grafické v ktorom sa jednotlivé fotografie prelínajú a siahajú aj pod písané slovo.
Texty informujú čitateľov o histórii mesta, jeho pamätihodnostiach, baníckych a lesníckych tradíciách. Medzi nimi však nájdeme aj „pikošku“, že ženy môžu ráno a muži až večer“. Ide o kúpanie na tajchu Klinger podľa „pravidiel“, ktoré vydal mestský magistrát koncom 19. storočia. Publikácia Bártovcov – Banská Štiavnica, perla slovenských miest obsahuje aj farebný plán mesta a prehľadnú mapku okolia s vyznačením všetkých štiavnických tajchov. Nová pekná kniha poteší nielen obyvateľov mesta, ale aj zahraničných návštevníkov, lebo texty sú preložené aj do angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Publikácia bude k dostaniu vo vybraných kníhkupectvách od 26. mája. Slávnostná prezentácia za účasti oboch autorov bude 11. júna v Slovenskom banskom múzeu, v kaplnke Kammerhofu.
(MB)


Recenzia, 16.05.2008

Nad Slovenskom / Over Slovakia

„Kedysi dávno, v časoch šľachetných rytierov nesúcich sa na cválajúcich tátošoch, sa zvyklo vravieť, že najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta. My, fotografi sme si prispôsobili túto okrídlenú vetu svojej profesii a záľube. Tvrdíme, že ešte krajší pohľad na svet je z nadhľadu. Z výšin, z vrcholov hôr alebo z lietadiel. Výstupy na horské hrebene a nebotyčné končiare Slovenska a fotografovanie z nich už máme dávno za sebou. Vybrali sme sa teda ešte vyššie, nad vrcholce slovenských hôr. Tam hore, pod oblaky sme sa vzniesli na krídlach ľahkých športových lietadiel. V horúcom lete, treskúcej zime, prebúdzajúcej sa jari i vo farbami žiariacej jeseni sme prelietavali krížom – krážom ponad chotáre rodnej krajiny. Naskytli sa nám pohľady doposiaľ nepoznané, nevšedné, úžasné. Boli také nádherné, že sa nám chcelo na chvíľu odložiť kamery a obdivovať ich len tak, voľným okom a tešiť sa z toľkej krásy. Nakoniec zvíťazila profesionálna povinnosť. A tak tú krásu, ktorú sme prostredníctvom fotografie zniesli dolu z oblohy, môžeme ešte raz , aj s Vami milí čitatelia, obdivovať v tejto knihe.“
Týmito slovami sa v novej, reprezentačnej obrazovej publikácii Nad Slovenskom/Over Slovakia prihovárajú čitateľom jej autori, fotografi a publicisti, Vladimír Bárta a Vladimír Barta mladší.
Ako už prezrádza názov ide o ojedinelú knihu s výhradne leteckými fotografiami. Publikácia takéhoto obsahu a rozsahu vychádza v histórii Slovenskej republiky po prvýkrát. Na 96 stranách je takmer 100 nevšedných fotografií, neobyčajných pohľadov na slovenskú krajinu, mestá, obce, hrady, zámky, kostoly, kláštory, vodné plochy, rieky, vrchy i doliny ale aj na rovinatú Východoslovenskú či Podunajskú rovinu. Pôvodný zámer autorov bol ukázať na krásy slovenskej zeme len prostredníctvom výtvarných štruktúr a farebných kompozícií. Neskôr od tohoto zámeru upustili a rozhodli sa predstaviť Slovensko ako ho poznáme ale predsa nepoznáme. Okrem úplne neznámych krajinárskych zákutí prezentuje v knihe aj miesta známe, ale z nepoznaného teda, neznámeho uhla pohľadu. Presvedčí o tom, hneď už fotografia na prebale knihy. Z atramentovo modrej vody sa vynára krásny, jeseňou pozlátený ostrovček s tajuplným bielym kostolíkom. Povedali by ste, že je to fotografia dalmatínskeho či gréckeho ostrova, hoci ide o fotografiu nášho oravského Ostrova umenia.
Podobných prekvapujúcich pohľadov nájdeme v knihe viacej. Pozurohodný je aj záber zasneženej Banskej Štiavnice, alebo bardejovské námestie pripomínajúce detskú stavebnicu, alebo majestát Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, či úžasný modrastý Váh predierajúci sa pomedzi hory Malej Fatry pri Strečne. Pôsobivé sú aj fotografie drevených a murovaných kostolíkov ako aj  impozantné kláštory v Hronskom Beňadiku a Jasove. Len letecký pohľad ukazuje, že Liptovská Mara má krásne azúrové zálivy, ktoré sa ako prst vnárajú do liptovskej zeme. Potešením sú pohľady na skanzeny v Pribyline, Zuberci, Martine, alebo kaštiele v Trebišove, Betliari a Svätom Antone uprostred nádherných parkov. Pri pohľade na zrúcaniny hradov Lednica a Ostrý Kameň sa Vám nechce veriť, že na tak nedostupných miestach dokázali ľudia postaviť nedobytné pevnosti.
Kniha prináša aj jeden unikátny pohľad Spišského hradu. Na dolnom nádvorí stojí múr s bránou rímskej pevnosti. Tá dnes už neexistuje. Stála tam len krátko počas nedávneho nakrúcania historického filmu. Autorom knihy sa ju práve v čase nakrúcania podarilo odfotografovať. Takýto pohľad sa už nepodarí zaznamenať žiadnemu fotografovi. Aj ďalšie milé prekvapenia, nájdu čitatelia, po prelistovaní novej obrazovej knihy Nad Slovenskom. Na svoje si však prídu aj hostia zo zahraničia, teda ľudia, ktorí Slovensko nepoznajú. Práve im sú určené informatívne texty, ktoré sú preložené aj do angličtiny.

Výpravná kniha známych, slovenských, fotografov, Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu, (juniora) Nad Slovenskom /Over Slovakia, z banskobystrického vydavateľstva AB ART press rozširuje poznanie o Slovensku, prináša estetické zážitky a je dobrým propagátorom krás našej vlasti aj ďaleko za jej hranicami. Nečudo, že ju odborná porota pri hodnotení propagačných materiálov vydaných v roku 2007 vyhlásila za najkrajšiu knihu o Slovensku.

(M-ART-INA)


Tlačová správa, 28.03.2008

Slovensko – historické mestá

Historické mestá predstavuje krásna obrazovo – textová publikácia o Slovensku. Predstavuje 24 najvzácnejších slovenských miest. Okrem 17 mestských pamiatkových rezervácií ako Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Košice, Kremnica, Levoča, Nitra, Podolínec, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota, Svätý Jur,Trenčín, Trnava, Žilina v novej publikácii nájdeme aj ďalšie mestá s pamiatkovými historickými zónami Poprad, Rožňava, Skalica, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie.
Autori tohoto nádherného diela, Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior, venovali každému mestu niekoľko knižných strán. Obsahujú fotografie exteriérov, interiérov, ale aj pôsobivé letecké snímky. Pri každom meste je plán historického jadra s vyznačením pamiatok. Obrazovú časť dopĺňajú texty o histórii najvýznamnejších pamiatkach mesta. Texty sú preložené aj do anglického a nemeckého jazyka.
Nová obrazová publikácia Slovensko – historické mestá má 112 strán, 288 fotografií, 33 dobových zobrazení miest, 24 počet plánov miest.


Tlačová správa, 19.03.2008

Banskobystrickí fotografi, Vladimír Barta a Vladimír Bárta mladší, získali ocenenie za tvorbu knihy Nový Tekov, ktorá sa umiestnila na prvom mieste v celoštátnej súťaži najkrajších kníh o slovenských obciach. Publikácia, o neveľkej dedinke pri Leviciach, presvedčila odbornú porotu najmä kvalitnými farebnými fotografiami, sviežou grafickou úpravou a dobrým polygrafickým spracovaním.


Tlačová správa, 18.03.2008

Najkrajšia kniha o Slovensku zhotovená z lietadla – Nad Slovenskom

Máme najkrajšiu knihu o Slovensku. Stala sa ňou unikátna publikácia Nad Slovenskom. Rozhodla o tom odborná porota, ktorá hodnotila Najkrajšie propagačné materiály o Slovensku za rok 2007.
Kniha je nádherným a nevšedným dielom aké v Slovenskej republike doteraz nevyšlo. Všetky fotografie sú totiž zhotovené z vtáčej perspektívy, teda z lietadla. Autorom najkrajšej slovenskej knihy sú renomovaní slovenskí fotografi Vladimír Bárta a jeho syn Vlado Barta. Na príprave ojedinelého knižného projektu pracovali niekoľko rokov. Museli viackrát obletieť Slovensko nielen v lete a v jeseni keď krajina pod nimi hýrila farbami ale aj v zime keď sa všetko skrylo pod bielu snehovú prikrývku.
Z množstva pozoruhodných snímok, ktoré z lietadla nafotografovali si nakoniec vybrali 94 záberov, ktoré najviac charakterizujú našu domovinu, ktoré približujú čitateľom to najkrajšie a najvzácnejšie čo slovenská krajina ponúka. Obrazová publikácia Nad Slovenskom je príťažlivá tým, že prekvapuje svojho čitateľa. Približuje mu nevšedné pohľady na viac či menej známe motívy. Predstavuje slovenské mestá, hrady, kostoly, skanzeny, rieky, vodné diela, vrchy, doliny, ale aj rovinatú krajinu so šachovnicami farebných polí. Prezentuje krajinu tak ako ju väčšina ľudí nepozná. V knihe Nad Slovenskom teda môžeme objavovať a obdivovať to čo sme doteraz nemali možnosť vidieť.
Najkrajšia kniha o Slovenskej republike má aj anglický nadpis Over Slovakia lebo všetky slovenské texty sú preložené aj do angličtiny. Neobyčajné fotografické knižné dielo bude teda zrozumitelné nielen pre slovenského čitateľa ale bude dobre reprezentovať Slovensko aj za jeho hranicami. Najkrajšia kniha o Slovensku, ale aj najkrajšie knihy o mestách, obciach a regiónoch budú po výstave v ŠVK v Banskej Bystrici prezentované v knižniciach a múzeách vybraných slovenských miest.
zdroj: KFP


Tlačová správa, 05.03.2008

Múdre myšlienky v novej knihe

Prekrásne fotografie a k nim citáty vzácnych ľudí obsahuje nová publikácia Múdre myšlienky, z vydavateľstva AB ART press. Jej autori, renomovaní, slovenskí fotografi, Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior, zaradili do novej knižky unikátne fotografie zo sveta, napr. nočný pohľad na Rio de Janeiro, pyramídy z Mexika, nádhernú krajinu kanadských Skalnatých hôr, vodopády Niagara či pieskové duny zo Sahary. Pôsobivé sú aj fotografie zo Slovenska a rôzne detaily a zátišia. Čitateľom tejto útlej ale peknej darčekovej knihy sa budú možno páčiť aj hravé fotky psíkov či iných zvieratiek. Fotografia však, v knižočke Múdre myšlienky, nie je dominantná ale je rovnocenným doplnkom krásnych citátov, mnohých viac či menej známych osobností, na tému – láska, priateľstvo, šťastie, život.
Obsah a formát publikácie v tvrdej väzbe ju predurčujú aby bola pekným a užitočným darčekovým predmetom.


Tlačová správa, 16.02.2008

Slovensko krásne a vzácne
Slovakia beatiful and precious

V týchto dňoch vyšla nová kniha fotografa a publicistu Vladimíra Bártu a jeho syna Vladimíra Slovensko krásne a vzácne. Najnovšia, reprezentačná,obrazová, publikácia o krásach Slovenska má 96 strán a obsahuje 160 farebných fotografií. V novom knižnom diele, významných slovenských fotografov a publicistov, nájdeme najkrajšie a najvýznamnejšie prírodné, historické i turistické zaujímavosti Slovenskej republiky.
Publikácia, Slovensko krásne a vzácne, má 14 kapitol. V úvode sa čitateľ oboznámi so základnými geografickými údajmi a históriou Slovenska a postupne mu autori predstavujú Bratislavu i ďalšie historické mestá, hrady, zámky a kaštiele, kostoly z kameňa ale aj unikátne drevené kostolíky na východnom a strednom Slovensku. V novej knihe nechýbajú ani fotografie z folklórnych festivalov, snímky
z múzeí v prírode a z rezervácií ľudovej architektúry. Krásy Slovenska, to sú nielen kultúrne pamiatky ale aj nádherná príroda. Prírodným krásam rezervovali autori tri kapitoly: Krajina - Country, Národné parky – National parks a Vysoké Tatry – High Tatras.
Záverečnou kapitou je „rodinné striebro“, teda lokality zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nová obrazová publikácia,Vladimíra Bartu a Vladimíra Bártu - Slovensko krásne a vzácne, poteší záujemcov o krásy a vzácnosti Slovenskej republiky. Zviditeľní Slovensko aj v zahraničí, lebo všetky slovenské texty sú preložené aj do angličtiny.


Tlačová správa, 10.01.2008

Slovensko Slovakia Slowakei
Tri otázky pre Slovensko v knihe Vláda Bártu

Kde je Slovensko? Možno takto sa pýtali niektorí „starí Európania“, pri nedávnom vstupe našej republiky do Schengenského priestoru. Kto objavil Slovensko? Aké je Slovensko? Mohli byť ďalšie otázky ľudí, ktorí nás nepoznajú, ktorí nikdy neboli pod Tatrami. Odpoveď nájdeme už v úvode, veľkej, obrazovo-textovej publikácii Slovensko – Slovakia – Slowakei.
Autorom nádherného knižného diela je skúsený fotopublicista, Vlado Bárta, ktorý je nominovaný na Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky za rok 2007. V poradí je to už 107 kniha na ktorej sa banskobystrický autor podielal. Takouto úspešnou bilanciou sa nemôže pochváliť žiaden slovenský fotograf. Vlado Bárta, člen Klubu fotopublicistov, Slovenského syndikátu novinárov, v tejto knihe zúročil svoje odlhoročné žurnalistické, fotografické skúsenosti a najmä dôverné poznanie Slovenska, ktoré prebrázdil krížom-krážom.
Publikáciu, tak ako väčšina predchádzajúcich knižiek, vytvoril v tvorivom tandeme, so svojím synom. Kým otec mal na starosti koncepciu a textovú časť, syn zostavil dielo a venoval sa grafickému riešeniu. A fotografie? Na tých sa podielali obidvaja. Kto má v knihe viac fotografií? Tejto otázke sa takticky vyhli. Pri leteckých snímkach sa to vraj ani prakticky nedá rozlíšiť lebo všetky prelety nad Slovenskom absolvovali spoločne. „ Rozhodujúcim kritériom bola kvalita obrázkov a nie ich autor“ na tom sa svorne zhodli obidvaja tvorcovia.
Výpravná kniha, Slovensko – Slovakia – Slovakei, predstavuje 49 lokalít našej vlasti. Nájdeme v nej mestá, hrady, kostoly, múzeá, technické pamiatky, prírodné rezervácie, národné parky a iné atraktivity. Každej lokalite je venovaná dvojstrana. Autori kládli dôraz predovšetkým na brilantné fotografie, ktoré dopĺňajú texty preložené do angličtiny a nemčiny. Publikácia, netradične veľkého formátu má 112 strán a je vytlačená na kvalitnom kriedovom papieri. Nové vydanie tohoto úspešného diela bude reprezentovať Slovenskú republiku na prvej tohtoročnej medzinárodnej knižnej výstave, ktorá sa uskutoční v marci v Lipsku.
(mARTina)


Archív tlačových správ 2007
Archív tlačových správ 2006


Prvenstvá, najväčšie či najmenšie knihy z vydavateľstva AB ART press...


Okrem kníh, ktoré sú voľne predajné v kníhkupectvách vydalo AB ART press aj publikácie "na kľúč" na špeciálne objednávky odberateľov...


Reprezentačné knihy o Slovensku - ideálny darček pre rodinu či obchodných partnerov.


Magnetky s rôznymi motívmi...


Fotoagenútra AB ART press disponuje širokým sortimentom dokumentárnych reportážnych a umeleckých fotografií zo Slovenska ale aj iných krajín Európy a sveta...


Galéria z tvorby fotografov Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora...


Magnetky, magnetické puzzle, tričká, pohľadnice, pexesá, leporelá, obrázkové mapy Slovenska, nálepky, papierové záložky, hrnčeky, tašky, puzzle...


Obrazové kartičky - skladačky so zábermi zo zaujímavých miest Slovenska i z celého sveta...


Klub fotopublicistov
je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Slovenského syndikátu novinárov. Združuje aktívnych fotopublicistov i priaznivcov fotografie z celého Slovenska. Poslaním klubu je podporovať tvorivú činnosť členov...


Správy a oznamy o dianí vo vydavateľstve, tlačové správy, oznamy...

www.book4you.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.najkalendar.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.skiatlas.sk | www.slovakcastles.eu | www.slovakspa.eu | www.bratislavskyhrad.eu | www.demanovskadolina.eu
Slovensko | Slovakia | Slowakei | hrady | castles | Tatry | Tatras | Bratislava | kniha Slovensko | pexeso | fotografie | magnetky