úvod | fotogaléria V. Bártu a V. Bartu | PRESS

AB ART press - vydavateľstvo obrazových kníh o Slovensku

www.abartpress.sk

AB ART press - vydavateľstvo a fotoagentúra, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, tel./fax: 048/41 87 181, e-mail: barta@abartpress.sk

Knihy o Slovensku
Knihy o Bratislave
Hrady - zámky - kaštiele
Hory, Tatry, Národné parky
Mestá a regióny
Knihy s leteckými
fotografiami

Darčekové knihy
Romány
Odborná literatúra
Kuchárske knihy
Knihy pre deti
Slovníky
Horoskopy

Obchodné a dodávateľské podmienky.
Uvedené knihy si môžete objednať na mailovej adrese barta@abartpress.sk s uvedením kódu titulu, názvu titulu, počtu kusov, mena, poštovej adresy a spôsobu prepravy. Ceny za poštovné a balné najdete v Obchodných podmienkach.


Vydavateľské služby na klúč

Knihy pre mestá, združenia, nadácie, regióny a firmy

Okrem kníh, ktoré sú voľne predajné v kníhkupectvách vydalo AB ART press aj publikácie na špeciálne objednávky odberateľov. Sú to obce, mestá, samosprávne kraje, školy, nadácie, súkromné firmy a kníhkupectvá. V spolupráci s nadáciou Poznávajme svet vzniklo dielo Zvolen - Slovensko. Na exkluzívnu objednávku kníhkupectva v Nitre sme vydali publikácia Nitra - Slovensko pre kníhkupectvo v Banskej Štiavnici, knihy Banská Štiavnica – Slovensko a Banská Štiavnica – Nezabudnite navštíviť.

S požiadavkou vydania kníh sa na nás obrátili mestské úrady vo Zvolene, Poprade a Tvrdošíne a výsledkom boli tituly Zvolen (2002, 2003 a 2005), Tvrdošín (2005) a Poprad - Slovensko (2002). Na požiadanie združenia podnikateľov v cestovnom ruchu na Orave sme pripravili a vydali knihu Roháče - perla Tatier.

Zvíťazili sme vo verejnej súťaži na dve vydania reprezentačných kníh Banskobystrický samosprávny kraj. Vďaka kvalite našej tvorby a prijateľným cenám sme uspeli aj vo verejnej súťaži pre Lesy SR. Výsledkom bola prekrásna, okúzľujúca encyklopédia Lesy a ľudia. Pre Technickú univerzitu vo Zvolene sme vytvorili a vydali svieže dielo Arborétum Borová hora (2005).

V roku 2006 sme pripravili nové, prepracované vydanie knihy Lesy a ľudia ako aj publikáciu pre obec Nový Tekov.

Začiatkom roku 2007 sme vydali reprezentačné dielo pre Mestský úrad v Bojniciach pod názvom BOJNICE včera a dnes. Pre mestský úrad Tisovec reprezentačnú publikáciu TISOVEC – mesto pod Hradovou.

V spolupráci s mestskými úradmi z celého Slovenska sme pripravili ojedinelé knižné dielo, ktoré doposiaľ v novodobej histórii Slovenska ešte nevyšlo, knihu s atraktívnym i leteckými snímkami Slovenské mestá z oblakov.

Z leteckých fotografií sme v roku 2009 vydali aj knihu pre Mestský úrad v Nitre – Nitra z oblakov. Mesto pod Zoborom je prvým na Slovensku, ktoré sa pýši takouto publikáciou.

V roku 2010 sme vytvorili aj knihu spomienok Vladimíra Bártu a jeho spolurodákov, rovestníkov s názvom Banská Štiavnica – Ako sme tu žili. Približuje život v meste v 2. polovici minulého storočia s dobovými čiernobielymi fotografiami a farebnými pohľadmi s poetickým textom.

V roku 2010 sme pripravili aj výpravnú, obrazovú, publikáciu pre 9 tekovských obcí s názvom Tekov, krásny čilejkársky s krásnymi farebnými fotografiami a básňami Andreja Chudobu.

V roku 2010 sme obstáli v súťaži o reprezentačnú publikáciu pre Prešovský samosprávny kraj. Výsledkom bolo dielo Vitajte v Prešovskom kraji kde väčšina fotografií je zhotovených z lietadla. Obrázky sme doplnili poetickými textami.

 


ukážka knihy


ukážka knihy

ukážka knihy


Prvenstvá, najväčšie či najmenšie knihy z vydavateľstva AB ART press...


Okrem kníh, ktoré sú voľne predajné v kníhkupectvách vydalo AB ART press aj publikácie "na kľúč" na špeciálne objednávky odberateľov...


Reprezentačné knihy o Slovensku - ideálny darček pre rodinu či obchodných partnerov.


Magnetky s rôznymi motívmi...


Fotoagenútra AB ART press disponuje širokým sortimentom dokumentárnych reportážnych a umeleckých fotografií zo Slovenska ale aj iných krajín Európy a sveta...


Galéria z tvorby fotografov Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora...


Magnetky, magnetické puzzle, tričká, pohľadnice, pexesá, leporelá, obrázkové mapy Slovenska, nálepky, papierové záložky, hrnčeky, tašky, puzzle...


Obrazové kartičky - skladačky so zábermi zo zaujímavých miest Slovenska i z celého sveta...


Klub fotopublicistov
je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Slovenského syndikátu novinárov. Združuje aktívnych fotopublicistov i priaznivcov fotografie z celého Slovenska. Poslaním klubu je podporovať tvorivú činnosť členov...


Správy a oznamy o dianí vo vydavateľstve, tlačové správy, oznamy...

www.book4you.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.najkalendar.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.skiatlas.sk | www.slovakcastles.eu | www.slovakspa.eu | www.bratislavskyhrad.eu | www.demanovskadolina.eu
Slovensko | Slovakia | Slowakei | hrady | castles | Tatry | Tatras | Bratislava | kniha Slovensko | pexeso | fotografie | magnetky