úvod | fotogaléria V. Bártu a V. Bartu | PRESS

AB ART press - vydavateľstvo obrazových kníh o Slovensku

www.abartpress.sk

AB ART press - vydavateľstvo a fotoagentúra, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča, tel./fax: 048/41 87 181, e-mail: barta@abartpress.sk

Knihy o Slovensku
Knihy o Bratislave
Hrady - zámky - kaštiele
Hory, Tatry, Národné parky
Mestá a regióny
Knihy s leteckými
fotografiami

Darčekové knihy
Romány
Odborná literatúra
Kuchárske knihy
Knihy pre deti
Slovníky
Horoskopy

Obchodné a dodávateľské podmienky.
Uvedené knihy si môžete objednať na mailovej adrese barta@abartpress.sk s uvedením kódu titulu, názvu titulu, počtu kusov, mena, poštovej adresy a spôsobu prepravy. Ceny za poštovné a balné najdete v Obchodných podmienkach.


Správy a oznamy

Archív tlačových správ 2007

Tlačová správa, 13.12.2007

Osobnosť cestovného ruchu na Slovensku
Vladimír Bárta

Ministerstvo hospodárstva SR každý rok vyhlasuje Osobnosti cestovného ruchu na Slovensku. Medzi nominovanými osobnosťami na tento rok je aj Vladimír Bárta, publicista, umelecký fotograf , bývalý rozhlasový redaktor, novinár, autor a spoluautor reprezentačných obrazových kníh a sprievodcov o Slovensku , spoluautor internetových portálov, ktorý dlhodobo zviditeľňuje SR ako zaujímavú krajinu cestovného ruchu . Menovaný žije v Banskej Bystrici , ale sféra je tvorivého pôsobenia je celá Slovenská republika.
Od roku 1973-1988 teda celých 15. rokov autorsky a redakčne pripravoval populárnu rozhlasovú reláciu Rádiovíkend, ktorá propagovala aj cestovný ruch na Slovensku.
Článkami a fotografiami, sprístupňoval krásy, zaujímavosti a turistické atrakcie Slovenska v časopisoch: Panoráma Slovenska, Vitajte v Československu, Štart, Život, Slovenka, Turista, Krásy Slovenska a v ďalších.
V rokoch 1986 – 1990 ako člen redakčnej rady zastupoval Slovensko v československom turistickom mesačníku Turista.
Bol aktívnym členom novinárskeho klubu FIJET združujúcom žurnalistov píšucich o CR.
Je prezidentom a zakladateľom prestížnej súťaže Najkrajšie kalendáre Slovenska, ktorá vstupuje do svojho 16. ročníka.
Za propagáciu lyžiarskych stredísk obdržal ocenenie – Strieborný odznak od Združenia lanoviek a vlekov Slovenska (LAVEX).
Po revolúcii, v roku 1990, založil autorské vydavateľstvo AB ART press , ktoré sa špecializuje na tvorbu reprezentačných, obrazových kníh a sprievodcov o Slovensku.
V marci 1993 vydal prvú knihu o novej Slovenskej republike v dvoch mutáciách. Publikácie, Slovensko – Slovakia a Slovensko – Slowakai, v tom čase nahrádzali ešte neexistujúcu štátnu propagáciu novovzniknutej republiky.
V roku 1997 ocenili knihu Slovenská republika, ktorú vytvoril so svojím synom, za Najkrajšiu knihu Slovenska a publikácia Tatry a Spiš bola ocenená ako vydavateľská Kniha roka 1997.
V roku 1998 dostal ocenenie Ministra kultúry SR za autorský a vydavateľský počin a šírenie dobrého mena Slovenska za jeho hranicami.
Svoje fotografie, o krásach a vzácnostiach Slovenska, prezentoval na vyše 30 autorskych výstavách doma i v zahraničí (Praha, Budapešť, Varšava).
Zaoberá sa aj multimediálnou propagáciou Slovenska. V roku 2006 so spoluautormi založili 16 internetových portálov, z ktorých niektoré sa venujú CR, napr. www.skiatlas.sk, www.slovakspa.eu, www.slovakcastles.eu a ďalšie.
Jeho fotografie v roku 2007 propagovali Slovensko aj na oficiálnej internetovej stránke SACR.
Už niekoľko rokov je na prvom mieste, medzi slovenskýmih fotografmi, v počte vydaných obrazových kníh . Autorsky a spoluautorsky vytvoril 109 obrazových publikácií. Z toho 39 pripravil v rokoch 1973-1990 pre rôzne slovenské a české vydavateľstvá (Osveta, Šport, Obzor, Pravda, Olympia Praha, Merkur Praha) a ďalších 70 kníh vydal, po revolúcii (1990-2007), v špecializovanom vydavateľstve AB ART press. Vynikajú najmä veľké reprezentačné knihy o našej krajine: Slovensko v treťom tisícročí, Slovensko v Európe, Tatry čarovné, Slovenská republika, Slovensko v panorámach, Slovenské hory, Slovenské hrady, Národné kultúrne pamiatky, Slovensko-Slovakia-Slowakei, Nad Slovenskom, Klenoty Slovenska, Slovensko I a II., Slovenské národné parky, Ľudová klenotnica Slovenska , Tatry a Spiš, Krajina môjho srdca, Slovensko medzi nebom a zemou, ktorých bol autorom a spoluautorom. Zapísali sa do zlatého fondu slovenskej knižnej tvorby. Propagujú Slovensko, jeho históriu, prírodné krásy, zaujímavosti a atraktivity CR v krajinách Európy i sveta.

Tlačová správa, 16.11.2007

Slovensko medzi nebom a zemou

Pôsobivé letecké fotografie Vlkolínca vysoko v horách Veľkej Fatry vidíme na obálke novej krásnej reprezentačnej knihy o Slovensku – Medzi nebom a zemou.
Autori, známi slovenskí fotografi, Vladimír Bárta a Vladimír Barta junior si tento názov publikácie nevybrali náhodou.
Rozhodli sa svoje nevšedné, letecké fotografie slovenskej krajiny kombinovať s tradičnými fotografickými pohľadmi zo zeme. Vzniklo tak pozoruhodné dielo, výpoveď o krajine, ktorá akoby bola naozaj, kdesi medzi nebom a zemou. Publikácia má 96 strán, obsahuje 91 farebných fotografií a je doplnená textami v slovenskom a anglickom jazyku.
Publikácia obsahuje úvodný text, základné údaje o Slovenskej republike a prehľad najdôležitejších historických údajov. Obrazom a slovom predstavuje tieto najvýznamnejšie prírodné a historické zaujímavosti Slovenska, mestá, hrady, zámky, kostoly a kláštory, skanzeny a rezervácie ľudovej architektúry, rieky a vodné plochy, prírodné rezervácie, banícke osídlenie, archeologické pamiatky, národné parky a horskú i nížinnú krajinu Slovenska.

Tlačová správa november 2007

Najkrajšie kalendáre Slovenska 2008

Prestížna súťaž, Najkrajšie kalendáre Slovenska, jediná svojho druhu, vstupuje už do svojho jubilejného 16. ročníka. Znova sa očakáva rekordná účasť vystavovateľov aj exponátov. Porota, zložená z odborníkov z oblasti polygrafie, výtvarného umenia, historikov a fotografov bude hodnotiť nástenné, stolové, plagátové a iné kalendáre od vydavateľov z celého Slovenska. V tomto 16. ročníku sa predpokladá väčší počet kalendárov, ktoré vydali slovenské mestá a obce pre svojich občanov. Ešte viac teší, že sa každým rokom zvýšuje ich kvalita. Porota preto bude aj v tomto ročníku osobitne hodnotiť, kalendáre, ktoré vydali mestské úrady a osobitne kalendáre , ktoré vydali obecné úrady. Počet kategórií v ktorých v tomto ročníku budú súťažiť slovenské kalendáre bude celkom 14.
Celoslovenskú súťaž už tradične vyhlasuje Klub fotopublicistov, so ŠVK Banská Bystrica a ďalšími kultúrnymi inštitúciami, múzeami, galériami a knižnicam z celého Slovenska. Výkonným orgánom je Prezídium Slovenskej kalendárovej tvorby. Reklamnými partnermi súťaže v tomto roku sú Agentúra Dali, Anatex, ABC reklama. Súťaž mediálne podporujú Slovenský rozhlas – Rádio Regina, Obecné noviny, Redakcia Papier a polygrafia, ABC reklama a ďalšie médiá.
Uzávierka 1. kola prihlášok je do 31. decembra. Propozície súťažnej výstavy a prihlášký sú na www.najkalendar.sk

Tlačová správa, 08.10.2007

Hrady

Hrady a zámky patria medzi naše najvýznamnejšie kultúrno - historické pamiatky. Hoci mnohé z hradov sa nezachovala vo svojej pôvodnej podobe aj ich zrúcaniny majú svoj pôvab a krásu. To najlepšie vystihne objektív fotografov v novom vydaní knihy o Slovenských hradoch. Jej autori sú poprední slovenskí fotografi, Vladimír Bárta otec a Vladimír Barta - syn, predstavujú 71 našich hradov. Fotografie dopĺňajú textové informácie o histórii hradu ale aj tajuplné príhody zo života na hradoch.
Autori prešli všetky naše hrady, nielen za pekného počasia ale aj počas zimných fujavíc, jesenných plúští. Aby zachytili prvé či posledné slnečné lúče dopadajúce na múry zrúcanín, vracali sa kamenistými cestami neraz už za tmy. Len takto mohlo vzniknúť nádherné dielo s nevšedným svetlom, v ktorom sa naplno prejavuje tajuplnosť týchto stredovekých stavieb.
Kniha má 160 strán a všetky texty sú preložené aj do anglického jazyka.

Tlačová správa, 08.10.2007

Slovenské hory

Nové, vydanie úspešnej, veľkej publikácie Slovenské hory predstavuje 13 najvýznamnejších slovenských pohorí. Jej autorom je Vladimír Bárta, známy slovenský fotograf publicista, ktorý okrem množstva brilantných, farebných, umeleckých a dokumentárnych fotografií obohatil svoje dielo aj o 16. autentických príbehov, ktoré zažil počas potuliek po slovenských horách. Všetky texty sú preložené aj do anglického jazyka. Jeden z Bártových horských spolupútnikov spisovateľ, Peter Holka, v úvode novej knihy napísal: "Vladove fotografie obnažujú krajinu, až sa ti chce do tej krajiny vstúpiť bosou nohou. Do krajiny vykúpanej rannou hmlou. Podmaňuje ťa melanchólia jesenného zákutia pri jazere či tamhore na holi s výraznými kontúrami pri zapadajúcom slnku." Publikácia Vladimíra Bártu - Slovenské hory má 160 strán, obsahuje vyše stovky pôsobivých farebných fotografií.


Prvenstvá, najväčšie či najmenšie knihy z vydavateľstva AB ART press...


Okrem kníh, ktoré sú voľne predajné v kníhkupectvách vydalo AB ART press aj publikácie "na kľúč" na špeciálne objednávky odberateľov...


Reprezentačné knihy o Slovensku - ideálny darček pre rodinu či obchodných partnerov.


Magnetky s rôznymi motívmi...


Fotoagenútra AB ART press disponuje širokým sortimentom dokumentárnych reportážnych a umeleckých fotografií zo Slovenska ale aj iných krajín Európy a sveta...


Galéria z tvorby fotografov Vladimíra Bártu a Vladimíra Bartu juniora...


Magnetky, magnetické puzzle, tričká, pohľadnice, pexesá, leporelá, obrázkové mapy Slovenska, nálepky, papierové záložky, hrnčeky, tašky, puzzle...


Obrazové kartičky - skladačky so zábermi zo zaujímavých miest Slovenska i z celého sveta...


Klub fotopublicistov
je neziskové občianske združenie, ktoré vzniklo na pôde Slovenského syndikátu novinárov. Združuje aktívnych fotopublicistov i priaznivcov fotografie z celého Slovenska. Poslaním klubu je podporovať tvorivú činnosť členov...


Správy a oznamy o dianí vo vydavateľstve, tlačové správy, oznamy...

www.book4you.sk | www.pexeso.eu | www.pohladnice.net | www.najkalendar.sk | www.fotoagentura.sk | www.knihyoslovensku.sk | www.magnetky.sk | www.skiatlas.sk | www.slovakcastles.eu | www.slovakspa.eu | www.bratislavskyhrad.eu | www.demanovskadolina.eu
Slovensko | Slovakia | Slowakei | hrady | castles | Tatry | Tatras | Bratislava | kniha Slovensko | pexeso | fotografie | magnetky